25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

Wytyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Wytyczenie budynku Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę to kolejny etap procesu budowlanego. Zadaniem geodety jest wyznaczenie w terenie projektowanego obiektu, na podstawie danych wykazanych na wcześniej opracowanym projekcie zagospodarowania działki co potwierdza się odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Sposób wytyczenia oraz rodzaj pozostawionych przez geodetę w terenie znaków określających położenie projektowanych obiektów, powinny być uzależnione od oczekiwań wykonawcy prac budowlanych, ponieważ te czynności geodezyjne wykonywane są właśnie na jego potrzeby i powinny pozwolić mu na wzniesienie budowli we właściwym miejscu. Dodatkowym obowiązkiem geodety w ramach tej usługi jest przekazanie informacji o wytyczeniu do organów administracji publicznej prowadzących ewidencję gruntów i budynków. W oparciu o przekazane dane w rejestrze tym wykazane zostaną informacje o rozpoczęciu budowy. Często konsekwencją rozpoczęcia budowy są zmiany w oznaczeniu sposobu użytkowania działki w ewidencji gruntów, skutkujące zmianami podatkowymi.