25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Podziały nieruchomości Na zlecenie naszych klientów wykonujemy podziały nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes lub z urzędu. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest wydzielenie działki rolnej o powierzchni przekraczającej 0,3000 ha. Natomiast kiedy na daną nieruchomość jest obowiązujący PZP właściciel musi złożyć wniosek o wydanie wypisu z tegoż planu we właściwym miejscowo urzędzie gminy (miasta). Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego sporządzamy wstępny projekt podziału. Jeżeli projekt ten zostanie zaopiniowany pozytywnie, można przystąpić do podziału działki.

Podziały nieruchomości wykonuje się zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, bądź w oparciu o przepisy art. 94 i art 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.