25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

Mapy do celów projektowych

Geosfera mapa sytuacyjno - wysokościowaBez względu na to czy budowę budynku, budowli czy uzbrojenia terenu realizować będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, koniecznym będzie opracowanie przez projektanta projektu budowlanego. Jego zasadniczym elementem jest projekt zagospodarowania działki czy też terenu. Dokument ten opracowuje projektant w oparciu o mapę do celów projektowych. Powstaje ona w wyniku prac terenowych – oględzin i pomiarów dokonanych przez geodetę. Rzetelność jej opracowania, czytelność i jakość przyczyniają się do sprawnego i prawidłowego wykonania projektu zagospodarowania działki. Faktyczny zakres prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych jest zawsze indywidualny. Zależy od stanu zagospodarowania terenu i wielkości obszaru zabudowy. Uzależniony jest od potrzeb projektanta, a mapa taka zawsze powinna być wykonywana po uzgodnieniu z osobą opracowującą projekt, aby wykonany pomiar spełniał jej oczekiwania i umożliwił opracowanie projektu bez zagrożenia, że w przyszłości zostanie zakwestionowany z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami z uwagi na nieprawidłowo dokonane opracowanie geodezyjne.