25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja budynku i przyłączy W ramach wykonywanej usługi geodeta dokonuje pomiaru wszystkich obiektów, których budowa została zakończona z czego zostaje sporządzona dokumentacja geodezyjna. Wynikiem tych prac jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, która jako jeden z wielu dokumentów niezbędna jest do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze budowlanym. W ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej geodeta dodatkowo sporządza pisemną informację dotyczącą zgodności usytuowania wybudowanych obiektów z projektem zagospodarowania działki. Taką informację inwestor jest również zobowiązany przekazać do nadzoru budowlanego. Oprócz dokumentacji zamówionej przez inwestora, niezbędnej dla nadzoru budowlanego, geodeta zobowiązany jest w tym przypadku przekazać informacje o pomierzonych obiektach do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu. Na tej podstawie w ewidencji pojawią się informacje o naszym, wybudowanym budynku i jego parametrach, oraz zmianach w sposobie użytkowania gruntu.