25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

GEODEZJA GÓRNICZA

geodezja górnicza
W zakresie działań geodezji górniczej dla kopalń odkrywkowych i podziemnych mieszczą się następujące zagadnienia:
 • prace geodezyjne związane z budową, rozbudową i ruchem zakładu górniczego, w tym pomiary zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny,
 • pomiary określające wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego,
 • pomiary uzupełniające i kontrolne,
 • sporządzenia, aktualizacje i uzupełnienia dokumentacji mierniczo-geologicznej,
 • wyznaczania w terenie punktów załamania granicy obszaru górniczego, filarów, pasów i półek ochronnych oraz kontrolowania prowadzenia robót górniczych w ich granicach,
 • określenie deformacji powierzchni w granicach terenu górniczego,
 • pomiary wychylenia wież szybowych, kominów oraz obserwacji podstawowych obiektów budowlanych zakładu górniczego,
 • realizacje związane z zabudową urządzeń tymczasowych niezbędnych do realizacji związanych z rozbudową zakładu górniczego w tym realizacje układów ciągnienia:
  • prace miernicze z ustawianiem maszyn wyciągowych
  • obsługa miernicza w związku z wymianą kół linowych